آکشی کومار پس از 18 سال پا روی قانونای خود گذاشته و برای فیلم “Bell Bottom” دو شیفت فیلمبرداری میکند :

اخبار هنری :

از آنجایی که آکشی و کل تیم خدمه فیلم “Bell Bottom” باید ۱۴ روز قرنطینه قانونی را در کشور اسکاتلند سپری میکردند و این امر بسیار برای تهیه کنندگان این فیلم هزینه داشته آکشی تصمیم گرفته فیلمبرداری این فیلم را در سریعترین زمان ممکن انجام دهد تا تهیه کنندگان زیاد ضرر نکنند و بیش از ۸ ساعت در روز برای این فیلم فیلمبرداری میکند که این اتفاق بدین معنی است که آکشی دو شیفت در روز برای این فیلم کار میکند ، آکشی در طول ۱۸ سال گذشته در روز فقط ۸ ساعت سرکار بوده .

شهره سلمانی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید