ستارگان بالیوودی که در دهه گذشته میانگین بیشترین فروش فیلم را داشتند

اخبار هنری :

۱۰٫شاهدکاپور

تعداد فیلم : ۱۵
مجموع فروش : ۱۰۱۷ کرور
میانگین فروش : ۶۸ کرور

۹٫رنویر سینگ

تعداد فیلم : ۱۲
مجموع فروش : ۹۴۱ کرور
میانگین فروش : ۷۸ کرور

۸ .اجی دیوگان

تعداد فیلم : ۲۳
مجموع فروش : ۱۸۰۹
میانگین فروش : ۷۸٫۶

۷٫ وارون داوان

تعداد فیلم : ۱۲
مجموع فروش : ۱۰۳۲کرور
میانگین فروش : ۸۶کرور

۶ .اکشی کومار

تعداد فیلم : ۳۳
مجموع فروش : ۳۲۲۰ کرور
میانگین فروش : ۹۷٫۶ کرور

۵ . رنبیر کاپور

تعداد فیلم : ۱۰
مجموع فروش : ۱۰۷۰ کرور
میانگین فروش : ۱۰۷ کرور

۴٫ شاهرخ خان

تعداد فیلم : ۱۱
مجموع فروش : ۱۳۷۵ کرور
میانگین فروش : ۱۲۵ کرور

۳٫ ریتیک روشن

تعداد فیلم : ۱۰
مجموع فروش : ۱۳۵۳ کرور
میانگین فروش : ۱۳۵ کرور

۲٫ سلمان خان

تعداد فیلم : ۱۶
مجموع فروش : ۲۹۶۵ کرور
میانگین فروش : ۱۸۵٫۳ کرور

۱٫ امیر خان

تعداد فیلم : ۶
مجموع فروش : ۱۳۲۰ کرور
میانگین فروش : ۲۲۰ کرور

شهره سلمانی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید