سینما پارادیزو : چارلی چاپلین

, سینما پارادیزو : چارلی چاپلین, اخبار هنری, اخبار هنری

کسانی که با من مصاحبه کردند مرتبا پرسیده اند برای ساختن فیلم هایم چگونه به اندیشه‌هایم دست می یابم، تا امروز هم نتوانستم پاسخی قانع کننده و رضایت بخش به این پرسش بدهم، در طول سال ها به حکم تجربه دریافته اند که وقتی واقعاً و با همه وجود مشتاق دست یافتن به اندیشه هایی بدیع باشیم، آن اندیشه ها دیر یا زود به مغزمان خطور می کنند؛ وقتی آدمی پیوسته در اشتیاق و آرزوی دست یافتن به اندیشه‌های مبتکرانه باشد مغز به صورت برج مراقبتی در می‌آید که به همه جا سرک می کشد و جستجو می کندتا بر اثر مشاهده رویدادهایی، قدرت تصور و تخیل شخص را برانگیزاند و به کار بیفتد.می‌توانم اینطور راهنمایی کنم: موضوعی را انتخاب کنید که موجب تهیج و برانگیختن ذهن و کنجکاوی شما شود، درباره آن تامل کنید و مدتی به آن سرگرم باشید و بعد اگر دیدید نمی توانید از آن نصیبی ببرید آن را دور افکنید،و موضوعی دیگر را برگزینید. وقتی افکاری گوناگون در ذهنتان جمع می آید باید به تدریج آن هایی را که به کارتان نمی آیند کنار بگذارید و با پیروی از این فرآیند، به آنچه مطلوبتان است دست یابید.

 

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید