فیلم های موفق گیشه 2019 بالیوود

اخبار هنری :

بلاک باسترها: (رده،طبق بازگشت سرمایه)
اوری «التایم بلاکباستر» ۴۸۰%
کبیرسینگ «التایم بلاکباستر» ۳۶۳%
مأموریت مریخ “بلاک باستر” ۳۵۱%
دریـم گرل “بلاک باستر” ۳۲۵%
گـود نیوز “بلاک باستر” ۱۵۶%
چیچهوره “بلاک باستر” ۱۴۲%
وار “بلاک باستر” ۸۲%

سـوپرهیــت ها:
هوسفول۴ / کساری / توتال دامال / سوپرسی / گَلی بوی / بالا / لوکاچوپی / بـدلا

هـیــت ها:
بارات / ساهو / دِدِ پیار دِ / باتلا هوس / پَتی پتنی اور وُه / آرتیکل۱۵ / مردانی۲ / تاشکند فایلز / مرجاوان

سایر موفقیتهای متوسط:
مانیکلرنیکا + / دبنگ۳ /کماندو۳ / دانش آموز سال۲ / رومئواکبروالتر / تَھکرای / مودی / منتال هی کیا /

برخی ناکامی های قابل توجه:
کلنک ، پاگل پنتی، پانیپت، لال کاپیتان، جباریاجودی و..

در سال ۲۰۱۹، ۱۷ فیلم صد کروری، ۲ ال تایم بلاکباستر، ۵ بلاک باستر، ۸ سوپرهیت و ۹ هیت وجود داشت (بجز اکرانهای خارجی) که نسبت به سال ۲۰۱۸ پیشرفت موفقیت در گیشه محسوب می شود.

شهره سلمانی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید