یادداشتی بر فیلم «سال دوم دانشکده من»

اخبار هنری :  «سال دوم دانشکده من» با در نظر گرفتن بستر داستان که گویی قرار بوده است مخاطرات دوران دانشجویی و رازهای مگوی جوانی و جوانان را گوشزد کند و بنوعی وارد حیطه نقدی همذات پندارانه با نسل جوان شود؛ هنوز به آن بلوغ و پختگی روایی نرسیده است که بتواند از پس بازیابی شخصیت یک انسان،به شناختِ زیستی یک دانشجوی جوانِ دختر که ملغمه ای از احساسات،محدودیت ها،هنجارها، دغدغه ها، افکار ها و آرزوهاست دست یابد. فیلمنامه تمام عناصر را از سطح گذرانده است و این امر به تناسب نام اثر که گویی قصد واکاویِ دوران گذار جوانِ جهان سوم را به نسبت”سال دوم دانشکده “داشته است کاملا هویداست؛چرا که نگاه اجمالی، سردستی،بدون کانسپت و فاقد ریشه ای که فیلم به روابط جنسیت زدهٔ دختر و پسر، خانواده و محیط دانشگاه و فضایی دوستانه میان دو دختر دانشجو می اندازد بقدری دفرمه،نوجوان پسند و تک ساحتی است که بعنوان خلق دغدغه، پلات قصه در همگام سازیِ شخصیتِ مثبتِ داستان،به ناگاه اورا بواسطهٔ پندار هایی سست،چنان برعلیه دوست خودقرار می‌دهدکه گویی شخصیت هااز درک روابط و پیرامون خود بی بهره اند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید