«021» صفر هم ندارد،21 آن از کجا آمده؟!

صداوسیما با تولید و نمایش سریال های ضعیف،هم اشک بیننده ها را درآورده و هم فریادشان را به آسمان رسانده است!
برجبین آنانی هم که دستی از دور و نزدیک بر آتش سریال سازی دارند،عرق شرم نشسته و می نشیند وقتی شاهد تولید چنین آثار ضعیف و بی کیفتی هستند و می شوند.
یکی از این سریال های ضعیف،لوس،سرد و بی مزه «۰۲۱»است که نمره صفر هم ندارد،معلوم نیست ۲۱ آن از کجا آمده که در کنار صفر نشسته یا نشانده اند!
مدیران ریز و درشت تلویزیون،چرا اصرار و ابرام دارند که چنین سریال هایی ساخته شود که اصلا قابل دیدن نیستند؟خم رنگرزی راه انداخته و در کنارش طرح کاد برپا کرده اند؟!
رییس صداوسیما،معاون سیما و مدیران شبکه های مختلف،بگویند سریال هایی مانند «۰۲۱» چه فاکتور مهمی داشته و دارند که برای آنها کد تولید صادر کرده و می کنند؟!
یک دوربین ایستا را می کارند و بعد تعدادی به اصطلاح بازیگر،مقابل آن هر کاری را که بخواهند انجام داده و هرکلامی که بر زبان شان می رسد،بی تامل بیرون می ریزند!کارگردان ها چه می کنند؟!

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید