تئودور آدورنو – در گفتگویی با ارنست بلوخ

چیزی هست که همه آدم‌ها، خواه اقرار کنند خواه نکنند، اعتقاد قلبی به آن دارند: اینکه اوضاع می‌توانست جور دیگر باشد، اینکه جور دیگر بودنِ اوضاع ممکن بوده. آدم‌ها می‌توانستند نه تنها بدون گرسنگی و همچنین شاید بدون ترس بلکه آزاد و رها نیز زندگی کنند. و با این همه، در عین حال ــ و در سراسر جهان ــ دم و دستگاه جامعه موجود چنان سخت و صلب شده است که آنچه در برابر ایشان به هیأت وسیله‌ای برای تحقق‌بخشیدن به آرزوهای ممکن قرار دارد خود را به صورت چیزی از بیخ‌و‌بن ناممکن نشان می‌دهد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید