سايت اند ساوند: آیا میراث مه ۶۸ برای سینمای فرانسه، ميراث شومی بود یا پربرکت؟

کاترین بریا: برای من، مه ۶۸ یک رویداد بی‌اهمیت کوچک است. یک غرور ملی خالص که منجر به این شد فرانسوی‌ها به این اوپرت کوچک از یک انقلاب بچسبند و هیچکس، حتی رهبرانش نیز اکنون نمی‌توانند ماهیت و نفوذ آن را تعریف کنند. زنان کاملاً از انقلاب مه ۶۸ کنار گذاشته شده بودند. درست همان‌طور که از انقلاب فرانسه کنار گذاشته شده بودیم. شعار ملی ما که بر پیشانی هر سالن شهرداری نوشته شده می‌گوید، آزادی، برابری، برادری. واژهٔ برادری صراحتاً بر همدستی مردان در مطیع ساختن زنان تاکید دارد. مه ۶۸ حتا اگر هیچ پیامی نداشته باشد، حداقل این را بر زنان ثابت کرد که در این انقلاب نیز، مثل انقلاب اول، سرشان کلاه رفته است.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید