سینما پارادیزو : پی‌یر پائولو پازولینی

اخبار هنری : پی‌یر پائولو پازولینی: «در ایتالیا از من ایراد گرفته‌اند که چرا ادیپ را روشنفکر نشان نداده‌ام، چون اینجا همه او را اینجور می‌بینند. من این نظر را قبول ندارم. به نظر من روشنفکر کسی است که به دنبال روشن کردن مسائل است. روشن‌فکر همین که ببیند چیزی سر جای خود قرار ندارد در آن به کاوش می‌پردازد. ادیپ درست برعکس است: او نمی‌خواهد با مسائل درگیر شود. او شبیه همه آدم‌های بی‌گناهی است که اسیر زندگی و احساساتشان هستند. در متن تراژدی نیز همین نکته بود که مرا برانگیخت: آگاهی به تضاد میان بی‌گناهی و وظیفه. جنایت محصول خشونت و بی‌رحمی زندگی نیست، بلکه محصول این واقعیت است که انسان‌ها سعی نمی‌کنند تاریخ، واقعیت و زندگی را بفهمند.»

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید