فیلم‌های جان کاساوتیس؛ پراگماتیسم، مدرنیسم و سینما

اخبار هنری:  دل‌مشغولی من توصیف زنان بر روی پرده است. غالب فیلم‌ها زن‌ها را به مثابه معشوقه نشان می‌دهند و تنها مسئله این است که این زن‌ها کی و کجا و با چه کسی به بستر می‌روند. هیچ اهمیتی به رویاهای زنان یا به زنان در مقام رویا یا به زنان غیرعادی داده نمی‌شود. در قوه خیال درونی ما ایدهٔ عشق به مثابه دنیایی رمزآلود و کشف نشده وجود ندارد. نشان دادن کنش جنسی در فیلم‌ها اکثر اوقات مزخرف، دروغین، سودجویانه و تجاری است. این یک چشم‌چرانی بی‌ارزش است که به حد وفور یافت می‌شود. این امر من را عصبانی می‌کند و اهمیتی نمی‌دهم که من را خشکه مقدس فرض کنند. فکر می‌کنم برخی چیزها خصوصی هستند، همان‌طور که یک شخص در حال مرگ را نشان نمی‌دهم لذت خصوصی شدید رابطه جنسی را هم نشان نخواهم داد.

ری کارنی – ترجمه رضا خلیلی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید