مبارک باد،«لاله» سینمای ایران از زیر خروارها پول رخ نمود و خودنمایی کرد!

اخبار هنری : تورج منصوری:پروژه ناتمام «لاله» بالاخره تمام شد.

نوازندگان بنوازند،رقصندگان برقصند،دولتیان بر طبل شادی بکوبند که به سرآمد زمان صبر و «لاله» سینمای ایران از زیر خروارها پول بیت المال رخ نمود و خودنمایی کرد!
در این ایام کرونایی، این مسرت بخش ترین خبر برای اهالی سینما بود که شکم شان از گرسنگی به پشت چسبیده و بیماری نفس شان را بریده!
چه خبری از این بهتر می توانست غبار غم از دل ها بزداید و لبخند شادی بر لب ها بیاورد؟
مدیران دولتی را سپاس که چند سال پای یک فیلم ماندند و حاتم وار از کیسه خلیفه بخشیدند و بر این پیروزی خندیدند و رقصیدند!
اهالی ندار و گرفتار و بیکار سینما،سر برآوردن «لاله» مبارک تان باد.امید که گرسنگی تان را رفع،بیماری تان را برطرف و بیکاری تان را بیکار کند!
این پیروزی و بهروزی بر مدیران دولتی سینما نیز مبارک باد که از بیت المال مردم ایران به خوبی استفاده کرده و لبخند را مهمان لب همه کردند!

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید