وضعیت ریتیک روشن در 5 سال اخیر

اخبار هنری:

وضعیت ریتیک روشن در 5 سال اخیر..تنها 3 اکران!

وار (2019–تایگر شروف، وانی کاپور)
بودجه: 158₹ کرور
گراس جهانی: 475₹ کرور
فروش خالص هند: 318₹ کرور
وضعیت» بلاکباستر
بازگشت سرمایه: 101%

سوپرسی (2019–مرونال تاکور)
بودجه: 90₹ کرور
فروش: 147₹ کرور
وضعیت» سوپرهیت
بازگشت سرمایه: 63%

کابیل (2017–یامی گوتام)
هزینه تولید+تبلیغ+پرینت: 35 + 15
بودجه: 50₹ کرور
فروش: 104₹ کرور
(135 نرخ-عوامل/ 93 نرخ-تجاری)
وضعیت» هیت
(متوسط در نرخ تجاری/سوپرهیت-تهیه کنندگان)
بازگشت سرمایه: 108%

مجموع فروش پنج سال اخیر: 590₹ کرور
*نکته: سال های 2018 و البته 2020 (کرونا) فیلمی برای اکران نداشت و امسال نیز بنظر میرسد خبری از فیلم آینده ی او نیست، اما با توجه به وضعیت موفق چند اکران اخیر، انتظار موفقیت بزرگ از ریتیک در فیلمهای بعد عادیست.

*بزودی کارنامهٔ معتبر و کامل گیشه ی #ریتیک_روشن قرار خواهد گرفت.

شهره سلمانی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید