پارادیزو: راینر ورنر فاسبیندر

اخبار هنری: خیلی وقت‌ها از فیلم‌هایم انتقاد می‌کنند که چرا اینقدر بدبینانه‌اند. بله، تا بخواهید دلیل برای بدبین بودن هست ولی من فیلم‌هایم را این‌طور نمی‌بینم. فیلم‌های من براساس این باور استوارند که انقلاب نه بر پردهٔ سینما بلکه بیرون از سالن سینما در دنیای خارج روی می‌دهد. وقتی که آدم‌ها را روی پرده نمایش می‌دهم، وقتی کارها خراب می‌شود، هدفم این است که هشدار بدهم که اگر زندگی‌شان را تغییر ندهند، عاقبت کار بهتر از این نمی‌شود. مهم نیست فیلم بدبینانه تمام ‌شود یا نه. در هر حال، فیلم از ساز و کارهای معینی پرده برمی‌دارد که آنقدر وضوح دارند که به آدم‌ها نحوۀ فعالیت‌هاشان را نشان دهند و به این ترتیب محصول نهایی بدبینانه نیست. من هیچ‌وقت تلاش نکردم که واقعیت را در فیلم‌هایم بازسازی کنم. هدفم عیان ساختن این قسم ساز و کارها به نحوی است که آدم‌ها بفهمند باید به هر ترتیب واقعیت زندگی خویش را تغییر دهند.

— Rainer Werner Fassbinder Photographed Here By Peter Gauhe, 1970.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید