گریم عجیب امیر آقایی در فیلمی که هرگز ساخته نشد

اخبار هنری : امیر آقایی خاطره ای از ساخت فیلمی کوتاه در ۲۱ سال پیش نوشت. تجربه ای که در نهایت به سرانجام نرسید اما خاطره اش ماندگار شد.

امیر آقایی درباره سال های دور و نخستین تلاش هایش برای ورود به عالم سینما نوشت: «سال هفتاد و پنج دانشجوی تئاتر بودم، کار هم میکردم، در گروه تئاتر سبز با سرکار خانم حاجیان. سالها نمایشهای بی نظیری بر صحنه بردیم و تجربه اندوختیم. اما از همان ابتدا دغدغه ی سینما رهایم نمیکرد. اولین فیلم کوتاهم را در سال هفتادو شش ساختم. فیلم را بتاماکس ساختم. فیلمی هشت دقیقه ای.سه فیلم بعد هم بتاماکس بود اما من شوق نگاتیو داشتم.

سال هفتاد و هشت آنقدر پشت در اتاق محمد آفریده ( ریاست انجمن سینمای جوان)نشستم تا در نهایت به یکی از فیلمنامه هایم رضایت داد. چهار صد هزار تومان بودجه و چهار حلقه ی چهار دقیقه ای نگاتیو شانزده میلی متری. با چهار حلقه حتی نباید پلانی را دو بار تکرار میکردیم! همه گروه تئاتر دست به دست من دادند و بی انتظار مالی رفاقت کردند تا فیلم را بسازم.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید