20 فیلم پرفروش تاریخ سینما

1• Avengers: End Game
Worldwide sales: 2,797,800,564?
domestic sales: 858.4

2• Avatar (2009)
Worldwide sales: 2.787,965.087?
domestic sales: 760.5

3• Titanic (1997)
Worldwide sales: 2,186,772,302?
domestic sales: 659.4

4• Star Wars: Force Awakens (2015)
Worldwide sales: 2,054,708,260?
domestic sales: 936.7

5• Avengers: Infiriny War (2018)
Worldwide sales: 2,003,241,872?
domestic sales: 678.8

6• Jurassic World (2015)
Worldwide sales: 1,670,400,637?
domestic sales: 652.3

7• Lion King (2019)
Worldwide sales: 1,649,745,127?
domestic sales: 542.6

8• Avengers (2012)
Worldwide sales: 1,519,557,910?
domestic sales: 623.4

9• Furious 7 (2015)
Worldwide sales: 1,516,045,911?
domestic sales: 353.0

10• Avengers: Age of Ultron (2015)
Worldwide sales: 1,405,413,868?
domestic sales: 459.0

11• Black Panther (2018)
Worldwide sales: 1,344,966,560?
domestic sales: 700.1

12• Harry Potter & Deathly Hallows Part 2 (2011)
Worldwide sales: 1,341,511,219?
domestic sales: 381.2

13• Star Wars: Last Jedi (2017)
Worldwide sales: 1,332,539,889?
domestic sales: 620.2

14• Jurassic World: Fallen Kingdom (2018)
Worldwide sales: 1,264,054,720?
domestic sales: 417.7

15• Frozen (2013)
Worldwide sales: 1,276,480,335?
domestic sales: 400.7

16• Beauty & The Beast (2017)
Worldwide sales: 1,262,574,204?
domestic sales: 504.0

17• Incredibles 2 (2018)
Worldwide sales: 1,242,805,359?
domestic sales: 608.6

18• Fate Of the Furious (2017)
Worldwide sales: 1.238,764,765?
domestic sales: 226.0

19• Iron Man 3 (2013)
Worldwide sales: 1,215,439,994?
domestic sales: 409.0

20• Minions (2015)
Worldwide sales: 1,159,398,397?
domestic sales: 336.0

فروش جهانی = Worldwide sales

فروش داخلی = domestic sales

این لیست بدون احتساب تورم بوده و با احتساب تورم دچار تغییرات زیادی خواهد شد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید