پارادیزو: برتولت برشت

اخبار هنری: امروز اگر کسی بخواهد با دروغ و ناآگاهی مبارزه کند و حقیقت را بنویسد، باید دست کم از عهدۀ پنج مشکل بربیاید. در شرایطی که همه‌جا حقیقت را پنهان می‌کنند، می‌بایستی شهامت نوشتن آن را داشته باشد. در شرایطی که همه‌جا بر حقیقت سرپوش می‌گذارند باید هوش و ذکاوت بازشناسی آن را داشته باشد. باید بتواند هنرمندانه حقیقت را به سلاحی قابل دسترسی و کارا تبدیل سازد، و به اندازۀ کافی دارای قدرت تشخیص باشد تا آن را به دست افرادی بسپارد که از آن به شکل مؤثر استفاده کنند. باید به زیرکی آن را میان آنها منتشر کند. البته برای آنهایی که تحت شرایطی می‌نویسند که حکومت فاشیستی قدرت را قبضه کرده، این مشکلات بزرگتر است. ولی افرادی هستند که رانده شده و یا فرار کرده‌اند، و حتی آنهایی که در کشورهایی به سر می‌برند که آزادی بورژوایی حاکم است، پیوسته باید با همین مشکلات رویارویی کنند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید